"Międzynarodowe Centrum Badawczo – Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na Rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie". Projekt współfinansowanych w ramach RPO WO 2014-2020, Oś...